„Лизинг Финанс“ ЕАД е лизингова компания учредена през 2005 год.

Благодарение на натрупания опит през годините и на професионалния подход към своите клиенти „Лизинг Финанс“ ЕАД се е утвърдил като едно от водещите лизингови дружества на финансовия пазар в страната. Като член на Българска асоциация за лизинг (БАЛ) „Лизинг Финанс“ ЕАД активно участва в развитието на лизинговия бизнес климат и съдейства за повишаване доверието към лизинговите компании от страна на настоящите и бъдещите им клиенти.

„Лизинг Финанс“ ЕАД залага на индивидуалния подход при създаването и поддържането на добри партньорски отношения с клиентите и доставчиците си.

Поддържайки висока компетентност и професионализъм на своя екип, „Лизинг Финанс“ ЕАД се стреми да оправдае доверието и да докаже надеждността си на своите клиенти.

Основна цел на „Лизинг Финанс“ ЕАД е да отговори на специфичните нужди на клиентите си като предлага широк спектър на лизингови услуги, задоволяващи напълно клиентските предпочитания.

„Лизинг Финанс“ ЕАД предлага следните лизингови услуги:

  • Леки, лекотоварни, товарни, пътнически и специализирани автомобили и превозни средства
  • Производствени линии, машини, съоръжения и оборудване на хранително вкусовата, пакетиращата, бутилиращата, печатарската, дърво и металообработващите и други промишлености
  • Строителна и пътностроителна техника и оборудване
  • Медицинско и стоматологично оборудване
  • Лизинг на недвижими имоти

Повече информация за предлаганите от „Лизинг Финанс“ ЕАД лизингови услуги можете да получите като се свържете с нас чрез посочените телефони и адрес.